"Teatrul este poezia ce se desprinde din carte şi devine omenească." Federico Garcia Lorca

Nor de etichete